EEMS025 WEB INSTA 1080X1080 TMC 2

Aanmeldingsformulier

Wanneer u uw kind wilt aanmelden voor één van onze scholen, kunt u hieronder de aanmeldingsformulieren downloaden als pdf.

Download hier het aanmeldingsformulier voor de brugklas 2022-2023 als pdf

Download hier het aanmeldingsformulier 2021-2022 voor overige jaren


Het ingevulde formulier kunt u vervolgens per post sturen naar:
St. VO-Eemsdelta
t.a.v. dhr. A. Stege
Sikkel 3
9932 BD Delfzijl

of per mail naar: a.stege@eemsdeltacollege.nl

Vergeet niet het BSN-nummer in te vullen.
Aan de hand van dit nummer en gegevens van de laatst bezochte basis(school) kunnen wij deze digitaal opdracht geven om het overstapdossier van uw zoon of dochter digitaal opvragen bij de huidige school. Hierin zit voor leerlingen leerjaar 1 een plaatsingsadvies, onderwijskundig rapport en de resultaten van de eindtoets van groep 8. 

Als de aanmelding bij ons is binnengekomen ontvangt u eerst een ontvangstbevestiging van ons per e-mail.