Dinsdag 10 september: Ouderavond klas 1 en 2

Op deze avond informeren wij u over allerlei zaken die betrekking hebben op het huidige schooljaar.

Programma klas 1:

18.45 uur        Inloop met koffie / thee

19.00 uur        Welkomstwoord en algemene informatie
                        Project Mijn Thuis, Mijn Verhaal

19.30 uur        Kennismaking mentor en informatie over 
                         leerjaar 1     

20.30 uur         Einde ouderavond

 

Programma klas 2:

19.45 uur          Inloop met koffie / thee

20.00 uur          Welkomstwoord en algemene informatie
                          Project Mijn Thuis, Mijn Verhaal

20.30 uur          Kennismaking mentor en informatie over
                          leerjaar 2       

21.30 uur           Einde ouderavond