Excursie Grebbeberg

De excursie staat in het teken van 'Water' voor het vak aardrijkskunde en WOII voor het vak geschiedenis.

Tijdens deze excursie krijgen de leerlingen specifieke, vak gerelateerde opdrachten. De excursie zal een meerwaarde hebben voor het examen. Leerlingen zien de hierboven geschetste onderwerpen in de praktijk en zij maken opdrachten die een link hebben met de praktijk. Hierdoor gaan de onderwerpen meer voor ze leven en kunnen ze lesstof beter tot zich nemen.