Kennismakingsmiddag brugklassers

De kennismakingsmiddag zal er dit jaar iets anders zijn dan voorgaande jaren. Aangezien wij ons aan de coranaregels moeten houden ontmoet je niet je hele klas maar een gedeelte. De nieuwe leerlingen hebben thuis een brief ontvangen waarin staat vermeld op welk tijdstip ze worden verwacht.

Groep A wordt om 14.00 uur verwacht en groep B om 15.00 uur

Op school krijg je dan de informatie over hoe je de boeken die je volgend schooljaar nodig hebt moet bestellen, hoe de huur van een kluisje geregeld wordt en wat de schooltijden zijn.

Op maandag 17 augustus wordt je om 11.00 uur op school verwacht; dan zal je het lesrooster worden uitgedeeld en uitgelegd en krijg je instructie over de rest van de week.