Kunst voor Klimaat Markt

Voor de producten en voorstellingen vragen wij van u een kleine eigen bijdrage. U kunt deze deponeren in een van de collectebussen. Deze bijdrage komt ten goede aan het doel dat de leerlingen hebben uitgekozen namelijk: het bezoekerscentrum Dollard van het Groninger Landschap.