Meeloopochtend instroom leerjaar 3 beroepsgerichte leerweg - gaat vanwege het coronavirus niet door

Deze meeloopochtend wordt georganiseerd voor leerlingen uit klas 2 van de Rutger Kopland School en Dollard College die volgend schooljaar doorstromen naar leerjaar 3 van de beroepsgerichte leerweg. Ze kunnen kennismaken met de profielen: Produceren, installeren & energie (PIE), Bouwen, Wonen & Interieur (BWI), Economie & Ondernemen (E&O) en Zorg & Welzijn (Z&W).

Tijdstip: 08.30 - 11.30 uur