Afmelden

Leerlingen die door bepaalde omstandigheden (zoals ziekte, bezoek specialist, verslapen) niet op school aanwezig kunnen zijn, moeten met opgave van reden afgemeld worden. U wordt verzocht dit zo vroeg mogelijk te doen zodat wij tijdig weten wat er aan de hand is. Dit kan via het ouderportaal. 

In dit portaal kunt u ook de aan-/afwezigheid van uw zoon/dochter volgen.