Bouw fietsenstalling Campus

In januari zal er gestart worden met de bouw van een fietsenhok voor de nieuwe campus. De leerlingen van de afdeling BWI en de leerlingen van de George Martens School zullen deelnemen aan dit project. Het fietsenhok zal gerealiseerd worden in samenwerking met de BAM. Voor de BWI leerlingen geldt dat de bouw van het fietsenhok gebruikt zal worden in de profielmodules bouwproces en bouwvoorbereiding, en bouwen vanaf de fundering. Naast de theorie zal er ook in de praktijk gewerkt worden en zullen tal van lessen starten in de bouwkeet op de campus.