De jongeren aan het woord in 'Goud Grunn'

Zo’n 500 leerlingen in het voortgezet onderwijs in Groningen zouden dit schooljaar meedoen aan de 3e editie van Goud Grunn.

Het Theda Mansholt College in Delfzijl, de Rutger Kopland School in Siddeburen, het Dollard College in Woldendorp en het Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum in Appingedam deden eerder al mee en sluiten nu ook weer aan. Want, zoals docent Bert Veldhuis van Theda Mansholt College het zelf omschrijft: ”Leerlingen zijn met zoveel enthousiasme aan het werk tijdens onze projectweek over Goud Grunn, dat dat al de meerwaarde is”. En als, ik vraag om een nadere toelichting: “Op deze manier krijgen leerlingen kennis over en begrip voor zaken die spelen in hun regio zoals krimp en de aardbevingsproblematiek. En ook wat zij daar mogelijk aan kunnen doen. Via het project denken ze mee over de toekomst van de regio.

Goud Grunn betrekt de leerlingen bij onze regio, een regio die te maken heeft met vele ontwikkelingen. Centraal staat deze vraag “Hoe wil ik dat mijn dorp of stad eruitziet over tien tot twintig jaar?” De scholieren worden via lessen (en eventueel een prijsvraag) uitgedaagd hierover na te denken met als voordeel:

  • ze worden zich bewust van directe leefomgeving en actuele technische en sociaal- maatschappelijke uitdagingen
  • ze worden uitgedaagd positieve kwaliteiten van leefomgeving te benoemen/onderzoeken
  • ze worden gestimuleerd om mee om te denken over de toekomst van de regio

De ingrediënten: gastlessen, excursie, werkstukken en een prijsvraag
De scholieren krijgen tijdens diverse (gast)lessen informatie over de Groninger aardbevingen en alles wat daarmee samenhangt: ondergrond, techniek, achtergrond gaswinning, sloop, nieuwbouw, de sociale impact, de versterkingsopgave. Ook gaan ze op excursie om met eigen ogen te zien hoe bepaalde zaken worden toegepast in de praktijk.

Na de lessen werden groepjes gevormd waarin de leerlingen aan de slag gaan met de uitwerking van de centrale vraag, waarbij ze hun ideeën voor hun dorp van de toekomst vormgeven. Dit kan in een maquette, tekening, filmpje etc. Ze kiezen één of een combinatie van thema(s) waar ze zich mee bezig gaan houden. De thema’s hebben betrekking op zorg, duurzaam wonen, woonomgeving en groen, voorzieningen etc.

Helaas konden vanwege het Coronavirus voor een deel van de scholen de gastlessen en excursie niet doorgaan. Het Theda Mansholt College en de Rutger Koplandschool in Siddeburen hebben het project wel kunnen afronden. Van de beste 4 werkstukken zijn filmpjes gemaakt. Hieronder vindt u een filmpje van de leerlingen van het Theda Mansholt College.