De Weddenschap op het Theda Mansholt College

Het landelijk project “De Weddenschap” is afgesloten op het Theda Mansholt College in Delfzijl. Met “De Weddenschap” probeert Stichting Lezen in samenspraak met MediaMucho de leerlingen die in het (v)mbo minder graag lezen, toch een positieve leeservaring te bezorgen. Daarbij trekken een aantal bekende Nederlanders de aarzelende lezers over de streep. Vanwege het laagdrempelige en open karakter van de actie is meedoen door leerlingen uit de onderbouw-klassen erg goed mogelijk.

Boeken lezen

Op het Theda Mansholtcollege in Delfzijl deden alle zes tweede klassen mee aan het project. De docenten spraken van een groot succes. De leerlingen moesten in zes maanden tijd drie boeken lezen. Eén klassikaal boek en twee keuze boeken. Over deze boeken werden verschillende opdrachten gemaakt. Van het laatste boek wat de leerlingen lazen moest een trailer worden gemaakt. Een drietal juryleden beoordeelde één van de klassen dusdanig goed dat ze een eerste prijs behaalden. Deze prijs werd uitgereikt door Janneke van Wijk, landelijk projectleider van “De Weddenschap” die hiervoor speciaal naar Delfzijl was gekomen.

Een geslaagde dag

De afsluiting was een groot feest op de Delfzijlster school. Myron Hamming, regionaal leescoach van Biblionet Groningen en tevens stadsdichter van Groningen, bracht met “spoken words” een erg leuke workshop voor de tweede klassers. Zij zetten hiermee de eerste stappen op weg naar poëzie. De school kan terugzien op een zeer geslaagde dag.


Uitdaging: in een half jaar tijd drie boeken lezen of de kerk van Solwerd schoonmaken (RTV Noord)

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/810885/Uitdaging-in-een-half-jaar-tijd-drie-boeken-lezen-of-de-kerk-van-Solwerd-schoonmaken