Paarse vrijdag

'Paarse Vrijdag' wordt vrijdag 11 december gehouden. 'Paarse Vrijdag' is een dag waarop mensen door het dragen van de kleur paars hun solidariteit kunnen tonen met homo- en biseksuele, lesbische en transgender jongeren.

Om aandacht aan deze dag te besteden, organiseren de derdejaarsleerlingen met het vak biologie in hun vakkenpakket een markt. Op deze markt wordt aandacht besteed aan seksualiteit en diversiteit. Deze markt kan dan bezocht worden door de eerste en tweedejaars leerlingen tussen het 3e en 5e lesuur.