Project Anne Frank

Tijdens de projectweek op het Theda Mansholtcollege heeft klas tT3C (derde klas vmbo TL) haar afronding gehad van het project “Anne Frank”. In de lessen Burgerschap en Nederlands is aandacht besteed aan de normen en waarden, de Jodenvervolging en uiteraard aan het “Dagboek van Anne Frank”. De leerlingen hadden als opdracht om het boek te lezen en van daaruit een aantal vragen en opdrachten te maken. Op dinsdag 12 april hebben de leerlingen zich verder verdiept in de historie van Anne Frank. Na een korte uitleg op school over het leven van Anne Frank door middel van een korte documentaire zijn de leerlingen ’s ochtends naar de Joodse synagoge gegaan in Appingedam. Daar kregen ze uitleg van de heer Dijkstra, stadsgids van Appingedam, over de Joodse geschiedenis in Appingedam. Verder werd er uitleg gegeven aan Joodse begrippen en werd er verder verteld over de Joodse synagoge in Appingedam. Vervolgens zijn de leerlingen door Appingedam gelopen en hebben ze de struikelstenen ontdekt. Ook daarover moesten vragen en opdrachten worden gemaakt. Tussentijds bezocht men de Joodse begraafplaats in Appingedam en het metaheerhuis, waar de rituele wassing vroeger plaatsvond van de overleden Joden. Tot slot brachten de leerlingen een bezoek aan het Oude raadhuis in Appingedam waarbij stilgestaan werd bij de verzetstrijders van Appingedam en werd daarnaast nog even kort de geschiedenis van Appingedam verteld aan de hand van een aantal schilderijen.

Aan het eind spraken de leerlingen van een mooie geslaagde dag en bedankten ze de stadgids.