Sterk Techniek Onderwijs

Sterk Techniek Onderwijs
We  nemen als stichting VO Eemsdelta deel aan het project STO. Er is veel gaande en hieronder volgt een korte update.
We zijn bezig een samenwerking op te bouwen en te onderhouden tussen het onderwijs en het regionale bedrijfsleven om ontwikkelingen tijdig te signaleren en gezamenlijk gestalte te geven. Er wordt momenteel een coördinatiepunt ingericht voor het technisch vmbo en het bedrijfsleven.
Om de instroom te vergroten wordt er een onderbouw programma ontwikkeld en daarnaast zijn er tal van ontwikkelingen gaande op het gebied van techniekpromotie.
Samen met het bedrijf Vrroom is er een Virtual Reality omgeving ontwikkeld en deze is klaar om getest te worden. De eerste Oculus Quest 2 is in huis en de leerlingen gaan binnenkort testen. 

Om de doorstroom (binnen techniek) naar de technische mbo-opleidingen te stimuleren zitten we om tafel met het Noorderpoort Energy en Maritime. Het uiteindelijke doel is een doorlopende leerlijn BWI/PIE – Energy Maritime/AOT.
Op het gebied van veiligheid zijn we als regio Noord aan het onderzoeken welke VCA methode aansluit bij onze behoefte. Het doel is dat eind schooljaar 2021-2022 ongeveer 80 leerlingen het VCA diploma hebben behaald.
Om de kwaliteit van het technische vmbo onderwijs in de regio te verhogen zijn er tal van stappen ondernomen. Er is een inventarisatie gemaakt van de lokalen en de leermiddelen. De behoeftes op het gebied van apparatuur zijn in kaart gebracht en de eerste aanschaf van apparatuur is gedaan.
Op het techniekplein van het TMC staat een fonkelnieuwe lasersnijder en deze zal voor tal van doeleinden ingezet worden. We zijn er superblij mee!

PIE
De leerlingen van leerjaar 3 volgen momenteel 2 dagen per week praktijklessen. Ze zijn druk bezig met metaal- en installatietechniek.
De leerlingen van de vierde klas PIE gaan binnenkort een module ‘besturen en automatiseren’ volgen op de locatie van het Noorderpoort te Delfzijl.
We zijn blij met deze samenwerking.

BWI
De derdejaars leerlingen zijn druk bezig met de module ‘bouwen vanaf de fundering’. Fundering, bouwraam, bekistingen, steigers, alles komt aan bod. Het metselen is reeds achter de rug en vorige week hebben de mannen wel een heel bijzondere muur gemetseld (halfsteensverband ).
Leerjaar 4 heeft het keuzevak ‘meubelmaken’ bijna afgerond en zal volgende week starten met 2 nieuwe keuzevakken. Het keuzevak ‘wandafwerking’ zal worden gestart met een demonstratieles van een echte stukadoor. Dit zal dinsdag 16 februari plaatsvinden.

Beroepenwedstrijd metselen en timmeren
Het TMC neemt weer deel aan de jaarlijkse beroepenwedstrijden van het SSPB te Sappemeer. 
Er zullen vier leerlingen van onze school strijden tegen alle BWI scholen van de provincie. Namens het TMC nemen deel: Roy Borchelt en Daan Kuiper bij het metselen en Dylano Gerritsen en Stan Herder bij het timmeren.
Er zal een ingewikkelde muur worden gemetseld en een prachtige statafel worden gemaakt. We wensen de mannen heel veel succes!

techniekteam