studievaardigheden, thuiswerkbegeleiding examenklassen

In heel Nederland speelt hetzelfde probleem t.a.v. kansen(on)gelijkheid: het onderwijs biedt geen gelijke kansen aan kinderen met dezelfde leervermogens. We willen als school een aanpak realiseren om mogelijkheden te bieden en bij te sturen op gelijke kansen. Zodoende hebben wij als school een arrangement ontwikkeld voor de begeleiding t.a.v. studievaardigheden en thuiswerkbegeleiding voor gemotiveerde leerlingen.

Iedere gemotiveerde examenleerling die moeite heeft met het plannen van huiswerk en niet optimaal thuis zijn of haar huiswerk kan maken kan zich hiervoor bij de mentor opgeven. Wij zijn van mening dat het voor een bepaalde groep leerlingen motiverend en stimulerend kan werken kijkend naar de resultaten. Doel van de begeleiding is dat je met de juiste leer/werkstrategie leert je huiswerk te maken.

Momenteel zijn er 18 leerlingen uit de examenklassen op dinsdag bezig met het plannen. We hopen dat dit een positieve bijdrage kan leveren voor de leerlingen en kan bijdragen tot het halen van goede cijfers en het wegnemen van stress.