Pauzebuiten (2)

Basis Xtra klas

De basis Xtra klas is bedoeld voor leerlingen die een vmbo-advies hebben en daarnaast ondersteuning nodig hebben voor taal, rekenen en/of de sociaal emotionele ontwikkeling

De klassen zijn klein en ze hebben zoveel mogelijk in hetzelfde klaslokaal. Ze krijgen les van een kleine groep docenten en hebben op deze manier minder te maken met wisselingen.