Leerlingen die zijn aangemeld worden geplaatst in een brugklas vmbo. Dit gebeurt op basis van het bindend advies van de basisschool. Tussentijdse overplaatsingen naar een andere onderwijstype is uiteraard mogelijk. In de brugklassen wordt gewerkt volgens een onderwijsconcept. Daarin is de mentor de spil. De mentor ziet de leerlingen iedere dag tijdens het begeleidingsuur. Deze uren worden besteed aan huiswerkbegeleiding, het wegwerken van achterstanden, extra ondersteuning bij bepaalde vakken, remedial teaching, sociale vaardigheden en dyslexie.

De mentor is voor ouders en leerlingen het eerste aanspreekpunt voor alles wat met school te maken heeft: hij of zij houdt de schoolprestaties in de gaten en bespreekt met leerlingen en ouders eventuele problemen. Van ouders wordt gevraagd zoveel mogelijk gegevens over hun kinderen, die van invloed zijn op het leerproces, aan de mentor door te geven, zodat daarmee rekening gehouden kan worden.

Activiteiten die buiten het lesprogramma plaatsvinden, staan doorgaans onder leiding van de mentor, b.v. de introductiedagen aan het begin van het schooljaar, excursies, projecten en klassenavonden.