Leerlingen die zijn aangemeld worden geplaatst in een brugklas vmbo. Dit gebeurt op basis van het bindend advies van de basisschool. Tussentijdse overplaatsingen naar een andere onderwijstype is uiteraard mogelijk.
In de brugklassen wordt gewerkt volgens een onderwijsconcept. Daarin is de mentor de spil.
De mentor ziet de leerlingen meerdere malen per week. Naast de speciale mentorlessen geeft de mentor ook vakles aan de leerlingen en is er ruimte voor gesprekken (mentor werkuur).