TM 0615 Small

Dakpanklas

In de onderbouw werken we met dakpanklassen.

In een dakpanklas wordt onderwijs aangeboden op twee verschillende  niveaus. Hierdoor krijgen leerlingen les op het juiste niveau en bestaat de mogelijkheid om een vak te proberen op een niveau hoger of lager. De leerling krijgt hiermee ruimte om te laten zien wat hij/zij kan.