les2.jpg

Drama

Sinds schooljaar 2019-2020 volgen alle leerlingen van klas 1 het vak drama. Dit vak zetten we in om via spel de sociale vaardigheden en het zelfvertrouwen van leerlingen te verbeteren/vergroten.

Tevens geeft dit vak ons een kans om de groepsvorming in de klas op een positieve manier te beïnvloeden.