Uiterlijk 1 maart stellen basisscholen hun schooladviezen vast. Vervolgens maken leerlingen tussen 15 april en 15 mei de eindtoets op de basisschool. In de meeste gevallen zal het resultaat op die eindtoets een bevestiging zijn van het basisschooladvies. Maar als de score op de eindtoets hoger is dan het basisschooladvies, dan moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. Indien dit leidt tot een ander advies is dat herziene advies bepalend voor de plaatsing van de leerling op onze school.