Vanaf leerjaar3 staan alle toetsen, mondelingen/presentaties etc. in het boekje Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA).

Voor alle opleidingen geldt dat het eindexamen uit twee onderdelen: het Schoolexamen (SE), dat geheel door de school zelf wordt georganiseerd en het Centraal Examen (CE), dat landelijk door de overheid wordt georganiseerd. Voor het eindexamen gelden wettelijke regels.

Deze regels staan omschreven in het "Eindexamenreglement"en het Programma van Toetsing en Afsluiting"(PTA), dat jaarlijks voor 1 oktober wordt uigereikt aan de leerlingen van vmbo 3 en 4. Het is belangrijk dat deze regels bekend zijn, zowel bij ouders/verzorgers als bij leerlingen.

Klik hier voor het Examenreglement van st. VO Eemsdelta


Hieronder de PTA's:

PTA_Basis 3

PTA_Basis 4

PTA_Kader 3

PTA_Kader 4

PTA_TL 3

PTA_TL 4