TM 0102 Small

Hoe zit het vmbo in elkaar?

Hoe zit het vmbo in elkaar?
Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) duurt 4 jaar en kent 4 leerwegen. Deze leerwegen verschillen van elkaar in niveau en omvang van beroepsgericht en theoretisch onderwijs. Het vmbo bereidt leerlingen voor op een opleiding in het mbo. Soms kunnen leerlingen na het vmbo doorstromen naar de havo.

Theoretische Leerweg
In deze leerweg worden algemeen vormende vakken aangeboden, dus geen beroepsgerichte vakken. Aan het eind van de tweede klas wordt er een keuze gemaakt tussen Duits, kunstvakken 2 en lichamelijke opvoeding 2. De vakken Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en ckv (culturele en kunstzinnige vormgeving) zijn verplicht. Met een diploma van de theoretische leerweg kan de leerling doorstromen naar mbo niveau 4 en onder bepaalde voorwaarden naar havo 4.

In de theoretische leerweg kun je in de bovenbouw kiezen voor de volgende profielen:
• Techniek;
• Zorg en welzijn;
• Economie;
• Landbouw.

TL-XL of plus (vanaf schooljaar 2022-2023 TL/Havo)is bedoeld voor leerlingen met een overduidelijk TL-advies en die misschien wel Havo capaciteiten hebben, maar waar het nog niet helemaal zeker is. Naast de algemeen vormende vakken en praktijkvakken krijgen ze als extra vak Frans.

Basisberoepsgerichte Leerweg
Ben je praktisch ingesteld? Dan kun je kiezen voor de basisberoepsgerichte leerweg. In de eerste twee leerjaren krijg je algemeen vormende vakken en praktijkvakken. Je gaat je talenten ontdekken zodat je een goede keuze kan maken aan het einde van de tweede klas voor een profiel in de bovenbouw.

Naast je verplichte theoretische vakken zoals Nederlands, Engels en je profielvakken ga je op stage. Je doet eindexamen in vier algemeen vormende vakken als ook in het beroepsgerichte vak. Na het examen kan je doorstromen naar mbo niveau 2 of de kaderberoepsgerichte leerweg.

OOM-klas
De basis OOM klas is bedoeld voor leerlingen die een vmbo-advies hebben en daarnaast ondersteuning nodig hebben voor taal, rekenen en/of de sociaal emotionele ontwikkeling. De klassen zijn klein en ze hebben zoveel mogelijk les in hetzelfde klaslokaal. Ze krijgen les van een kleine groep docenten en hebben op deze manier minder te maken met wisselingen.

Kaderberoepsgerichte Leerweg
Ben jij, behalve in theoretische vakken, ook geïnteresseerd in praktijkvakken? Dan is de kaderberoepsgerichte leerweg iets voor jou.
In de eerste twee leerjaren krijg je vooral algemeen vormende vakken. Tijdens het oriëntatieprogramma gaan we je voorbereiden op het kiezen van een profiel voor in de bovenbouw. 

Vanaf leerjaar 3 kies je een profiel. Wil je bijvoorbeeld werken in de bouw, op kantoor, in de handel, als onderhoudsmonteur of met kinderen? Dan kies je het profiel wat bij je past. Deze profielen gelden zowel voor de basisberoepsgerichte leerweg als de kaderberoepsgerichte leerweg.

  • Economie en ondernemen (E&O)
  • Produceren, installeren en energie (PIE)
  • Bouwen, wonen en interieur (BWI)
  • Zorg en Welzijn (Z&W)

Naast je verplichte theoretische vakken zoals Nederlands, Engels en je profielvakken ga je op stage. In het vierde jaar doe je eindexamen in vier algemeen vormende vakken en het beroepsgerichte vak. Na het examen kan je doorstromen naar mbo-niveau 3 en 4 of de theoretische leerweg.