TM 0911 Small

Inspraak (GMR/DMR)

De Medezeggenschapsraad is een bij de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) ingesteld onafhankelijk een democratisch gekozen orgaan om de belangen van leerlingen, ouders en personeel op de scholen te vertegenwoordigen.
Op Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta bestaan 3 Medezeggenschapsraden, twee Deel Medezeggenschapsraden (DMR)en één Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Vergaderingen zijn openbaar en vallen uiteen in:
- een informatief deel, waarbij directie en/of College van Bestuur aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.
- een besluitvormend deel, waarin de Deel Medezeggenschapsraden of de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad ter kennisneming aanneemt, adviseert of besluit.

Het Theda Mansholt College heeft een Deel Medezeggenschapsraad en bestaat uit gekozen 17 leden: 4 leerlingen, 4 ouders en 9 personeelsleden.

De GMR bestaat uit 12 gekozen leden, drie leerlingen, drie leerlingen en zes personeelsleden.

De Medezeggenschapsraden houden zich bezig met het schoolbeleid. Ze praten gevraag of ongevraagd mee over alle aangelegenheden die de school aangaan.

Bij belangrijke beslissingen moeten directie en College van Bestuur vooraf advies aan DMR of GMR vragen.