Na een oriëntatie van de profielen in de eerste klas en de tweede klas volgt er een profielkeuze in klas drie.
We bieden op school de volgende profielen aan:
• BWI (Bouw, Wonen en Interieur)
• Economie en Ondernemen
• PIE (Produceren, Installeren en Energie)
• Zorg en Welzijn

Aan het eind van de tweede klas wordt een definitieve keuze gemaakt voor één profiel waar de leerling in de derde en vierde klas mee verder gaat.
Voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg moet een leerling, om een diploma voor een profiel te halen, uit dat profiel, de vier landelijke geëxamineerde, profielmodules volgen.
Verder moet een leerling keuzevakken volgen die ook uit een ander profiel mogen worden gekozen afhankelijk van het aanbod van de school.
Deze keuzevakken kunnen een verbredend (uit hetzelfde profiel) en /of verdiepend (uit een ander profiel) effect hebben afhankelijk van de belangstelling van de leerling of ter voorbereiding van de onderwijsloopbaan in het MBO. Een voorbeeld hierbij is dat een leerling in het profiel Zorg en Welzijn voor een extra module kan kiezen. Dit kan een vak uit een andere profiel zijn, denk aan bijvoorbeeld lassen. Om een diploma te behalen moet een leerling minimaal 4 keuzevakken volgen.
De leerlingen van de gemengde- en theoretische leerweg maken een sectorkeuze aan het eind van de derde klas.