20210608 ERFF Theda Mansholt College Wetenschapsdag 2021 Preview 5

Schooladvies

De basisschool kan het beste inschatten welke schoolsoort in het voortgezet onderwijs naar verwachting het meest geschikt is voor de leerling. Dit advies komt onder de proffessionele verantwoordelijkheid van de basisschoolleerkrachten, intern begeleiders en schoolleiding tot stand en is leidend voor de plaatsing van de leerling. De basisschool bepaalt welke informatie zij gebruikt om het schooladvies te onderbouwen. Bij een dubbel advies (bijvoorbeeld tl/havo) mag de vo-school bepalen in welke brugklas de leerling wordt geplaatst. Dit doen we in overleg met de basisschool en de ouders.