20210608 ERFF Theda Mansholt College Wetenschapsdag 2021 Preview 5

Schooladvies

De basisschool kan het beste inschatten welke schoolsoort in het voortgezet onderwijs naar verwachting het meest geschikt is voor de leerling. Dit advies komt onder de professionele verantwoordelijkheid van de basisschoolleerkrachten, intern begeleiders en schoolleiding tot stand en is leidend voor de plaatsing van de leerling. De basisschool bepaalt welke informatie zij gebruikt om het schooladvies te onderbouwen. Bij een dubbel advies (bijvoorbeeld tl/havo) mag de vo-school bepalen in welke brugklas de leerling wordt geplaatst. Dit doen we in overleg met de basisschool en de ouders.

Uiterlijk 1 maart stellen basisscholen hun schooladviezen vast. Vervolgens maken leerlingen tussen 15 april en 15 mei de eindtoets op de basisschool. In de meeste gevallen zal het resultaat op die eindtoets een bevestiging zijn van het basisschooladvies. Maar als de score op de eindtoets hoger is dan het basisschooladvies, dan moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. Indien dit leidt tot een ander advies is dat herziene advies bepalend voor de plaatsing van de leerling op onze school.