Lydia Sterk tedchniek onderwijs

Startgesprekken

Voor dat het nieuwe schooljaar van start gaat vindt er een startgesprek met de mentor plaats. Dit gesprek is ter kennismaking tussen de leerling met ouder/verzorger en de mentor van de klas. Hierin worden de volgende thema’s besproken:

Wat maakt dat je voor onze school hebt gekozen?

Vraag voor de 1e jaars:
• Wat vind je leuk?
• Waar ben je goed in?
• Wat zou je graag willen bereiken?
• Wat vind je iets lastiger?
• Wat verwacht je van school?
• Wat verwachten je ouders van school/mentor?