TM 1199 Small

Theoretische leerweg

In deze leerweg worden algemeen vormende vakken aangeboden, dus geen beroepsgerichte vakken. Aan het eind van de tweede klas wordt er een keuze gemaakt tussen Duits, kunstvakken 2 en lichamelijke opvoeding 2. De vakken Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en ckv (culturele en kunstzinnige vormgeving) zijn verplicht. Met een diploma van de theoretische leerweg kan de leerling doorstromen naar mbo niveau 4 en onder bepaalde voorwaarden naar havo 4.