TM 0415 Small

Absent melden

Leerlingen die door bepaalde omstandigheden (zoals ziekte, bezoek specialist, verslapen etc.) niet op school aanwezig kunnen zijn, moeten met opgave van reden afgemeld worden.

U wordt verzocht dit zo vroeg mogelijk door te geven, zodat wij tijdig weten wat er aan de hand is. U kunt dit doen via het ouderportaal:

https://leerlingen.vo-eemsdelta.nl