Roosterwijzigingen en bijzondere gebeurtenissen, zoals de data waarop rapporten worden meegegeven dan wel andere activiteiten plaats vinden, worden vermeld op Magister en/of via mail. Degene die het kind opvoedt dan wel is belast met het gezag, is in principe het aanspreekpunt voor de school. Alle informatie betreffende het kind gaat naar hem of haar toe. De gezagdragende ouder/verzorger heeft niet automatisch de verplichting om de andere ouder te informeren en te raadplegen aangaande schoolkwesties die betrekking hebben op het kind. De ouder/verzorger die niet belast is met het gezag kan hier wel om vragen.

In beginsel zal de school een dergelijk verzoek honoreren, tenzij dit in strijd is met het belang van het kind. Het kan voorkomen dat de ouder(s)/verzorger(s) gezamenlijk belast blijven met de uitoefening van het gezag over hun kind(eren). In het geval van gezamenlijk ouderlijk gezag gaat, indien ouder(s)/verzorger(s) dit zelf melden kan alle schriftelijke informatie naar beide ouder(s)/verzorger(s) afzonderlijk worden gestuurd.