Proef Lowres

Ouder- en leerlingenportaal

Via het ouderportaal: https://ouders.vo-eemsdelta.nl kunnen ouder(s)/verzorger(s) met hun inlogcode en wachtwoord de aan- en afwezigheid van de leerling doorgeven en volgen. Ook is het mogelijk om de behaalde studieresultaten van uw kind(eren) in te zien. Aanmelden voor ouderavonden en mentorspreekuren gaat ook via dit portaal.

De leerlingen hebben toegang tot hun cijfers en roosterwijzigingen via: https:/leerlingen.vo-eemsdelta.nl