TMC Read2me2

Oudercontacten

Het Theda Mansholt College hecht veel waarde aan goede contacten met ouder(s)/verzorger(s). Daartoe proberen wij hen zo goed mogelijk te informeren en zoveel mogelijk bij het reilen en zeilen van onze school te betrekken. Wij doen dit o.a. door het organiseren van ouder- en spreekavonden. Belangrijke mogelijkheden voor contact zijn de ouderavonden. Er worden (thema)ouderavonden georganiseerd door de ouderraad, de decanen en de teamleiders. Bovendien worden er in de loop van het schooljaar spreekavonden gehouden waarop u met de mentor en docenten individueel kunt overleggen (de zogenaamde 10-minutengesprekken).
U ontvangt tijdig een uitnodiging, waarop u kunt aangeven met wie u wilt spreken. Na het eindrapport wordt geen spreekuur gehouden. Als een leerling bij de overgang binnen de bespreekmarge valt en bij andere bijzonderheden neemt de mentor contact op met de leerling en/of zijn/haar ouder(s)/verzorger(s).