Door middel van lessen over pestgedrag in de onderbouw en het ontstaan daarvan worden leerlingen zich bewust van hun eigen rol daarin. Ook wordt door elke klas een pestcontract opgesteld, zodat leerlingen rechtstreeks op hun gedrag kunnen worden aangesproken. Veiligheid achten we voor onze leerlingen en medewerkers zeer belangrijk. Vandaar dat pestgedrag op geen enkele wijze wordt getolereerd. Hieronder verstaan we expliciet ook digitaal pesten.
Wanneer er door de school geconstateerd wordt dat er op school misbruik gemaakt is van de mogelijkheden van internet, worden er gepaste disciplinaire maatregelen genomen.

Door te klikken op onderstaande link kunt u ons pestprotocol inzien.

/media/1522/anti-pest-protocol_tmc.pdf