Hieronder vind je informatie over vakanties, lestijden, wie/wat en waar etc.

Hieronder kunt u de namen en mailadressen vinden van:

Directeur
Mevr. A. Briek

Teamleiders (interim)
Leerjaar vmbo 1
Dhr. A. Alkema
a.alkema@eemsdeltacollege.nl

Leerjaar vmbo 2
Mevr. B. Bos
b.bos@eemsdeltacollege.nl

Leerjaar vmbo 3 TL
Mevrt. M. Kieftenbeld
m.kieftenbeld@eemsdeltacollege.nl

Leerjaar vmbo 4 TL
Dhr. J. Wolthof
j.wolthof@eemsdeltacollege.nl

Leerjaar 3 & 4 vmbo basis en kader
Dhr. I. Klaveringa
i.klaveringa@eemsdeltacollege.nl

Leerjaar coördinatoren
Leerjaar 1 & 2 basis en kader
Mevr. J. Heide
j.heide@eemsdeltacollege.nl

Leerjaar 1 vmbo TL
Dhr. V. Tilman
v.tilman@eemsdeltacollege.nl

Leerjaar 2 vmbo TL
Mevr. I. Venema
i.venema@eemsdeltacollege.nl

Leerjaar 3 & 4 vmbo basis en kader
Dhr. A. Alkema
a.alkema@eemsdeltacollege.nl

Leerjaar 3 & 4 TL
Dhr. J Wolthof
j.wolthof@eemsdeltacollege.nl

Ondersteuningscoördinator
Dhr. E. Boneschansker
e.boneschansker@eemsdeltacollege.nl

Examensecretaris
Dhr. G. van Duinen
g.vanduinen@eemsdeltacollege.nl

Leerlingenadministratie
Mevr. J. Nijhoff
j.nijhoff@eemsdeltacollege.nl

Vakanties en lestijden