hanvaardigheid8.jpg

Stages

In het derde leerjaar volgen de vmbo-leerlingen een beroeps oriënterende stage. De leerlingen van de basis- en kader beroepsgerichte leerweg hebben een drieweekse stage en de leerlingen van de theoretische leerweg gaan één week op stage.