De Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds verstrekt bijdragen in de schoolkosten, studiekosten en reiskosten aan inwoners van de provincie Groningen met een minimuminkomen die een opleiding (gaan) volgen. U kunt een aanvraag indienen voor uw kind.Voorwaarde is wel dat u voor deze kosten geen vergoeding ontvangt vanuit organisaties als de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), het UWV WERKbedrijf of de stichting voor vluchteling-studenten UAF.

https://www.provinciegroningen.nl/subsidies/wonen-enwelzijn/studiefonds/

U kunt de subsidie online aanvragen. Wilt u liever een schriftelijke aanvraag doen? Bel dan met het Studiefonds, telefoon: 050 - 316 43 21. E-mail: studiefonds@provinciegroningen.nl

U heeft de volgende gegevens nodig:

  • Het adres van de opleidingsinstelling.
  • Uw bankrekeningnummer (IBAN).
  • Van uw werkgever of uitkeringsinstantie: jaaropgave 2016 van ouder(s) of verzorger(s).
  • Van de Belastingdienst: belastingaangifte 2016.
  •  Uw verblijfsvergunning.
  • Een bewijs van inschrijving van de opleiding. U kunt dit bewijs van inschrijving opvragen bij de administratie van de school. Als het schooljaar nog niet begonnen is, kunt u de schoolverklaring op een later moment naar ons toesturen.