Deze stichting zet zich in om te voorkomen dat schoolgaande kinderen uit minimagezinnen, ten gevolge van financiële beperkingen, niet kunnen deelnemen aan het sociaal-maatschappelijk leven op en rond de school.

Indien u een beroep wilt doen op (financiële) bijstand kunt u zich wenden tot Stichting Leergeld Delfzijl e.o., Postbus 267 9930 AG Delfzijl, telefoon : 06-15598850 e-mail: leergeldadl@hotmail. com.