TM 0415 Small

Verzuim

Afmelden
Leerlingen die door bepaalde omstandigheden (zoals ziekte, bezoek specialist, verslapen) niet op school aanwezig kunnen zijn, moeten met opgave van reden afgemeld worden. U wordt verzocht dit zo vroeg mogelijk te doen zodat wij tijdig weten wat er aan de hand is. Dat kan via het ouderportaal: http://ouders.vo-eemsdelta.nl, waar u ook de aan-/afwezigheid van uw kind kunt volgen. Uiteraard kunt u uw zoon/dochter ook telefonisch afmelden, vanaf 08:00 uur.

Als een leerling naar huis gaat, i.v.m. ziekte of bezoek aan een specialist, kan hij/zij zich bij de medewerker meldkamer afmelden of, als die er niet is, bij de teamleider. Vervolgens wordt contact opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s) om af te spreken hoe in deze situatie moet worden gehandeld.